ZMIANY W PRZEPISACH DOT. POJAZDÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w Normie PN-EN 1501-1:2021, mające istotny wpływ na wygląd i funkcjonalność następujących elementów w naszych produktach:

  • Stopnie ładowaczy
  • Praca wrzutnika
  • Uchwyty
  • Monitoring wizyjny
  • Prędkość maksymalna
  • Oświetlenie robocze

 

ZMIANY W PRZEPISACH

NOWE REGULACJE - NORMA PN-EN 1501-1:2021
Pobierz
SPRAWDŹ
OFERTY PRACY
error: Content is protected !!