Historia

Historia Grupy ZOELLER sięga roku 1947. Natomiast nasza trwa już 30 lat i ma swój początek w Pucku, kiedy to w roku 1992 działalność rozpoczęła Spółka SKK Sp. z o.o.

1992

Rejestracja i początek działalności pod nazwą SKK Sp. z o.o. w Pucku

1992 – 1998

Produkcja i sprzedaż pojemników stalowych i ocynkowanych

Styczeń 1997

podpisanie aktu założycielskiego Spółki EKO CEL-Polska

1997

Produkcja pierwszej śmieciarki na rynek polski – Medium XL

1998

Przeniesienie produkcji śmieciarek z Sosnowca do Pucka

2001

Produkcja i sprzedaż pierwszej zabudowy Medium XL z osprzętem do opróżniania i mycia pojemników

2006

Rozpoczęcie współpracy z Firmą FAUN – sprzedaż produktów na rynek polski oraz sprzedaż pierwszej zamiatarki FAUN Viajet 7

2007

Implementacja systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000

2009

Fabrykę opuszcza 1000 śmieciarka przeznaczona na rynek polski

2013

Zmiana nazwy Spółki z SKK na ZOELLER TECH Sp. z o.o.

2014

Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym ZOELLER TECH w Rekowie Górnym

2018

10.000 śmieciarka opuszcza mury fabryki w Rekowie Górnym

2019

Rozpoczęcie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Rekowie Górnym

2020

Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy fabryki i oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej o powierzchni 8,8 tys. m2. Łączna powierzchnia przestrzeni produkcyjnej wynosi ok. 22 tys. m2 – rozbudowa zwiększa możliwości produkcyjne z ok. 1200 jednostek do ok. 2000 jednostek produkowanych rocznie.

ŚLADAMI HISTORII. Początki firmy ZOELLER sięgają czasów sprzed II wojny światowej. Pracownicy ds. czystości mieli wówczas problemy z ręcznym opróżnianiem ciężkich, wykonanych ze stali pojemników na śmieci. Dodatkowym utrudnieniem był popiół, główny składnik gromadzonych odpadów w tamtych czasach, który po załadowaniu śmieci na samochód uniemożliwiał oddychanie. I wtedy narodziła się potrzeba zbierania odpadów w sposób hermetyczny.

Rozwiązania tych problemów podjął się Hans Zoeller, ówczesny kierownik ds. oczyszczania miasta Moyence w Niemczech, który rozpoczął pracę nad urządzeniami podnoszącymi i samowyładowczymi. Ostatecznie w 1947 roku założył on własną firmę ZOELLER-KIPPER, która w roku 1959 stała się Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i coraz większym potrzebom, również w innych krajach europejskich zaczęły powstawać zakłady zajmujące się produkcją pojazdów do zbierania odpadów. W Polsce, w roku 1992 roku rozpoczęła swoją działalność Spółka pod nazwą SKK (dzisiaj ZOELLER TECH).

Pierwsze pojazdy powstawały w Sosnowcu, jednak po pół roku, produkcję i montaż przeniesiono do Pucka. Do najpopularniejszych wówczas produktów należały zabudowy śmieciarek typu MEDIUM oraz MEDIUM XL z osprzętem do opróżnienia i mycia pojemników jak również do opróżniania kontenerów KP7. W sierpniu 2013 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy firmy SKK Sp. z o.o. na ZOELLER TECH Sp. z o.o.

We wrześniu 2014, produkcja została przeniesiona z Pucka do nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Rekowie Górnym, gdzie rozpoczął się nowy etap w rozwoju naszej firmy.

Należymy do międzynarodowej Grupy ZOELLER i jesteśmy największym producentem pojazdów komunalnych w Europie. Nasze pojazdy trafiają nie tylko na rynek krajowy czy europejski. Śmieciarki z naszej fabryki z logo ZOELLER są eksploatowane i rozpoznawalne już na całym świecie.

SPRAWDŹ
OFERTY PRACY
error: Content is protected !!