K>MOBIL – magazyn branżowy

Przedstawiamy cykliczne wydania magazynu K>MOBIL, publikowanego co pół roku. Magazyn przeznaczony jest dla klientów, stowarzyszeń, dostawców i przyjaciół grupy przedsiębiorstw KIRCHHOFF. Zachęcamy do poznania innowacji, nowych produktów, strategii i inwestycji w czterech obszarach działalności grupy KIRCHHOFF.

54/12/2019

K>MOBIL – wersja niemiecka

53/06/2019

K>MOBIL – wersja angielska i niemiecka

52/12/2018

K>MOBIL – wersja angielska

K>MOBIL – wersja niemiecka