Kontynuacja współpracy z JOAB

Kolejna owocna współpraca przedłużona – kiedy na początku 2014 rozpoczynaliśmy współpracę ze szwedzkim producentem zabudów pojazdów komunalnych, firmą JOAB, nie podejrzewaliśmy, że dystrybucja naszych produktów w krajach nordyckich, będzie odnosiła aż takie sukcesy. Na ten moment, z dumą możemy się pochwalić, że dzięki naszej współpracy w okresie ostatnich 9 lat udało nam się razem zbudować i wprowadzić na rynek nordycki ok. 1400 jednostek, z czego ponad połowa to pojazdy typu ANACONDA TWIN model Twin jest pojazdem dwukomorowym, przeznaczonym do odbioru odpadów z gospodarstw domowych, posiadającym dwie oddzielne klapy zasypowe oraz dzieloną wannę zasypową, dzięki czemu nie następuje mieszanie się materiałów w oddzielnych komorach.

„Niezmiernie miło nam poinformować, że o kolejne dziesięć lat przedłużyliśmy współpracę pomiędzy JOABZOELLER KIPPER GmbH – ZOELLER TECH. Zgodnie przyznajemy, że przez te wszystkie lata rozwijania, ulepszania i produkcji naszych pojazdów, udało nam się zbudować coś znacznie bardziej wartościowego, aniżeli tylko umowę na papierze – przyjaźń i zaufanie!

Zaufanie w biznesie sprawia, że relacje są udane – tzw. Gentleman’s agreement, by iść naprzód, patrzeć w przyszłość i jak najlepiej wykorzystać daną sytuację” – Rainer Rohler, CEO Zoeller Tech.

 

Yet again our fruitful cooperation has been extended – when we started working at the beginning of 2014 with JOAB, a Swedish manufacturer of municipal vehicle bodies, we did not expect that the distribution of our products in the Nordic countries, would be so successful.  At this point, we can proudly boast of our collaboration for the past nine years, which has enabled us to build together and market approx. 1,400 units in the Nordic market, of which more than half were of the ANACONDA TWIN type. The Twin model is a two-chamber vehicle designed for the collection of household waste, featuring two separate intake flaps and a split hopper preventing the mixing of materials in the separate chambers.

„We are extremely pleased to announce that the cooperation between JOABZOELLER KIPPER GmbH – ZOELLER TECH is now being extended for another ten years. All of us agree that all these years of developing, improving and producing our vehicles enable us to build something far more valuable than just an agreement on paper – friendship and trust! Trust in business makes for successful relationships – the so-called Gentleman’s agreement to move forward, look ahead and make the best of any situation” – says Rainer Rohler, CEO of Zoeller Tech.”

 

Na zdjęciu od lewej: Rainer Rohler – Zoeller Tech (CEO) / Fredrik Börjesson – JOAB (Sales Manager RCV) / Stefan Hartzén – JOAB (CEO) / Peter Olsson – JOAB (Owner) / Thomas Schmitz – Zoeller Kipper (CEO) / Krzysztof Sosnowy – Zoeller Tech (Export Manager)
Pictured from left: Rainer Rohler – Zoeller Tech (CEO) / Fredrik Börjesson – JOAB (Sales Manager RCV) / Stefan Hartzén – JOAB (CEO) / Peter Olsson – JOAB (Owner) / Thomas Schmitz – Zoeller Kipper (CEO) / Krzysztof Sosnowy – Zoeller Tech (Export Manager)
SPRAWDŹ
OFERTY PRACY
error: Content is protected !!