Osiągnięcia sportowe LKS Puck w I półroczu 2017!

Mamy przyjemność przedstawić osiągnięcia zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej w pierwszym półroczu 2017 roku wraz z wynikami i tabelą uzyskanych miejsc na podium w rankingu wojewódzkim i ogólnopolskim wg konkurencji i kategorii wiekowych.

W pierwszym półroczu 2017 LKS był organizatorem 14 imprez z udziałem 1700 zawodników. Natomiast zawodnicy brali udział w 35 imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Szczegółowa informacja z działalności LKS Ziemi Puckiej w I półroczu 2017

SPRAWDŹ
OFERTY PRACY
error: Content is protected !!