Zaaplikuj na staż do ZOELLER TECH!

 

Pragniesz zdobyć doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej, lidera w swojej branży?

Jeśli tak, to zaaplikuj na staż do ZOELLER TECH Sp. z o.o. w Rekowie Górnym!

 
W tym roku oferujemy staże w działach:
 • Technologii i Inżynierii Procesu 
 • Konstrukcyjnym (specjalizacje: Mechanika lub Hydraulika siłowa)
 • Planowania Produkcji

Kliknij i zapoznaj się z podstawowymi zadaniami i oczekiwaniami od kandydatów na poszczególne staże.

 

Zapewniamy:
 • wynagrodzenie za staż
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie
 • pracę z doświadczonymi specjalistami
 • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
 • możliwość stałego zatrudnienia po okresie stażu
Terminy:
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2019 r.
 • Staż może trwać od dwóch do trzech miesięcy.
 • Wymagana dostępność stażysty to minimum trzy dni w tygodniu.
Rekrutacja:

Prześlij CV klikając przycisk APLIKUJ

Napisz jakie są Twoje umiejętności, predyspozycje i marzenie zawodowe. 

Wybranych kandydatów zaprosimy na spotkania.