Technika Komunalna – dwumiesięcznik branżowy

Publikacja koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Technika Komunalna 6/2018 – „To już 10 tys. zabudów!”

Technika Komunalna – Wydarzenia: Fabryka ZOELLER TECH w Rekowie Górnym: to już 10 tys. zabudów!

Technika Komunalna 4/2018 – „Mercedes-Benz Antos z zabudową EKOCEL – tandem dla wymagających”

Technika Komunalna 3/2018 – „IFAT 2018 kolejne rekordy i nowe wyzwania” – targi podsumował dr Johannes F. Kirchhoff.

Technika Komunalna 2/2018 – Unikatowe rozwiązania w zamiatarkach FAUN VIAJET

Zapraszamy do lektury. Czytasz i wiesz więcej na: TK_1_2019