Staż w ZOELLER TECH

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na staż wakacyjny w ZOELLER TECH w Rekowie Górnym.

 

W tym roku przyjęliśmy 5 stażystów, którzy odbędą swoją praktykę zawodową w poniższych działach:

  • Technologia i Inżynieria Procesu – 1 osoba (studentka Politechniki Gdańskiej, inżynieria produkcji)
  • Planowanie Produkcji – 1 osoba (studentka Politechniki Gdańskiej, inżynieria materiałowa)
  • Konstrukcyjny (Zespół Inżynierów Hydrauliki Siłowej) – 1 osoba (student Politechniki Gdańskiej, Mechanika i Budowa Maszyn)
  • Konstrukcyjny (Zespół Inżynierów Mechaników i Budowy maszyn) – 2 osoby (student Politechniki Gdańskiej, Mechanika i Budowa Maszyn oraz (student Politechniki Gdańskiej, Mechatronika)

 

 

Kliknij i zapoznaj się z podstawowymi zadaniami i oczekiwaniami od kandydatów na poszczególne staże.

 

Dziękujemy wszystkim zgłaszającym się na staż do ZOELLER TECH. Jednocześnie serdecznie zapraszamy i  zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach projektu „Zaaplikuj na staż do ZOELLER TECH”.