Rekrutacja na praktyki zawodowe 2020-2023 r.

Od wielu lat ZOELLER TECH Sp. z o.o. angażuje się w edukację młodego pokolenia współpracując ze szkołami i realizując praktyki zawodowe dla uczniów szkół technicznych. Jeśli rozpoczynasz naukę na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i poszukujesz ciekawego miejsca do odbycia praktyk zapraszamy do udziału w rekrutacji do ZOELLER TECH Sp. z o.o.  

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

Kliknij w nazwę zawodu aby przeczytać o zakresie obowiązków danego stanowiska.

 

Jak przebiega rekrutacja na praktyki zawodowe?

1. Złóż CV oraz podanie do ZOELLER TECH

Osoby zainteresowane aplikowaniem na praktykę prosimy o przesłanie CV oraz uzupełnionego dokumentu „PODANIE O PRAKTYKĘ” poprzez formularz elektroniczny, klikając poniżej przycisk Aplikuj. Dokumenty należy składać w terminie od 11 maja do 12 czerwca 2020r.

Pobierz wzór dokumentu „PODANIE O PRAKTYKĘ”   i  APLIKUJ

 

2. Rozmowa rekrutacyjna

W ciągu dwóch tygodni od złożenia dokumentów odbędzie się rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy będą organizowane w formule zdalnej, poprzez spotkania on-line lub telefonicznie.

 

3. Zakończenie rekrutacji

Najpóźniej do dnia 15 czerwca uczeń otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu jego kandydatury na praktyki. W przypadku przyjęcia na praktykę, uczeń dostarcza dokument rekrutacyjny ze szkoły, w której rekrutacji bierze udział i otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na praktyki.

Praktykantom oferujemy:

 • comiesięczną premię motywacyjną
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • możliwość przystąpienia do niemieckiego egzaminu na czeladnika oraz uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w ramach kształcenia dualnego
 • nabycie umiejętności praktycznych w obsłudze i serwisie najnowszych rozwiązań w zakresie produkcji zabudów pojazdów komunalnych
 • odzież roboczą i narzędzi pracy
 • szansę na zatrudnienie i stabilną pracę dla najlepszych uczniów
Najczęściej zadawane przez kandydatów pytania:  

1.     Na czym polega rozmowa rekrutacyjna?  

Podczas rozmowy rekrutacyjnej chcemy poznać Twoje cele, motywacje i oczekiwania. Będziesz mógł /-a zapytać o sposób organizacji praktyk, wewnętrzne zasady oraz korzyści płynące z odbywania praktyki w naszej firmie. Zależy nam również na bliższym poznaniu kandydatów. 

2.    Czy mogę przywieźć CV i podanie do firmy? 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz „PODANIE O PRAKTYKĘ”) można dostarczyć osobiście, do siedziby firmy,
w zamkniętej kopercie, pozostawiając je u pracownika służby ochrony obiektu.

 3.    Uczniowie jakich szkół mogą aplikować na praktykę? 

Na praktyki mogą się zgłaszać uczniowie aplikujący do szkół technicznych pod warunkiem, że podejmą naukę
w zawodach: Ślusarz (numer zawodu 72220) lub Monter mechatronik (numer zawodu  742114).

4.    Od uczniów biorących udział w praktykach wymagamy

 • zaangażowania
 • przestrzegania wewnętrznych regulaminów
 • punktualności
 • dbania o powierzone mienie
 • usprawiedliwiania nieobecności
 • kultury osobistej

5.    Zostałem/-łam przyjęty/-a na praktyki i do szkoły, co dalej?  

Dostarcz do ZOELLER TECH Sp. z o.o. zaświadczenie o przyjęciu do szkoły. Przed rozpoczęciem praktyk realizowane są wstępne badania lekarskie, podpisywana jest umowa oraz odbywa się spotkanie organizacyjne dla uczniów oraz rodziców. Dział Kadr będzie Cię na bieżąco informował o sposobie i terminie realizacji kolejnych działań. 

 Jeśli masz dodatkowe pytania – zadzwoń: tel. 58 774 89 07.