Mechatronik – zakres obowiązków

DSC_0354-Edit mechatronik DSC_0506-Edit mechatronik    

  • budowa i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • nauka układów zasilających urządzenia i systemy mechatroniczne
  • instalacja i obsługa oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów
  • monitorowanie oraz przeglądy urządzeń i systemów mechatronicznych
  • nauka przestrzegania zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych
  • pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych

Okres trwania praktyk w ZOELLER TECH:

klasa I i II – dwa razy w tygodniu

klasa III – trzy razy w tygodniu