Kolejna klasa patronacka Zoeller Tech

W dniu 10.03.2017 w siedzibie Firmy ZOELLER TECH w Rekowie Górnym, Prezes p. Rainer Rohler podpisał Porozumienie o Współpracy w zakresie kształcenia wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach kolejnej klasy patronackiej utworzonej w wejherowskiej Samochodówce. Od tego roku Zoeller Tech objął patronat nad klasą kształcącą w zawodzie Mechatronik.

Trójstronne porozumienie, w obecności Pani Gabrieli Lisius, Starosty Powiatu Wejherowskiego,  zostało podpisane przez: p. Annę Wilk, Dyrektor ZSP nr 4 w Wejherowie, p. Marię Montowską, Dyrektor ds. Kształcenia zawodowego przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowe (AHK) oraz Prezesa ZOELLER TECH, p. Rainera Rohler.

Nasza dotychczasowa, roczna współpraca z ZSP nr 4 w Wejherowie w ramach pierwszej utworzonej klasy patronackiej w zawodzie Ślusarz – Mechanik Konstrukcji to 10 uczniów, którzy od września 2016 rozpoczęli praktyczną naukę  zawodu w Zoeller Tech.

W tym momencie rozpoczynamy szereg spotkań nie tylko z młodzieżą, ale również z Ich Rodzicami oraz Gimnazjami, aby od września br. móc umożliwić kolejnej grupie młodych, ambitnych uczniów podjęcie nauki zawodu w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Rekowie Górnym.

Rozpocznij naukę w klasach patronackich ZOELELR TECH w wejherowskiej „Samochodówce”.